Skripelandsfossen Kraft as

Yearly production: 12,5 GWh
Skripelandsfossen
Skripelandsfossen
Skripelandsfossen
Skripelandsfossen
2700
Installert kapasitet (kW)
12500
Årlig produksjon (MWh)
3800
husholdninger (UK)
Turbintype: Kaplan
I drift siden 2014

Skripelandsfossen vannkraftverk ligger ikke langt fra Kristiansand, Norge

Kaplan er en veldig pålitelig og effektiv turbin.
Den totale høyden er 11,78 meter, og den håndterer en vannstrøm på opptil 26 m3 / s