Vi rehabiliterer Boen Foss

Boen Foss

Rehabiliteringen er godt i gang

Boen Foss

Boen Foss ligger langs Tovdalselva, som renner ut i Topdalsfjorden og er den lengste frittløpende elven på Sørlandet. Kraftverket ble ødelagt av storflommen i 2017.

Det er Bekk og Strøms finske forretningspartner SV Vattenkraft AB som har kjøpt det historiske kraftverket, og Bekk og Strøm rehabiliterer og skal drifte Boen Foss på vegne av det finske selskapet.

Antatt årsproduksjon blir 23,5 GWh. Verket gjenåpnes høsten 2020.