Bentsjord

Bentsjord

Bentsjord - bygningen

Bentsjord
Bentsjord
Bentsjord
2500
Installert kapasitet (kW)
6800
Årlig produksjon (MWh)
2000
Husholdninger (UK)
Turbin-type: Pelton
I drift siden 2010
Oppkjøpt

Bentsjord vannkraftverk ligger i Troms, Nord-Norge. Vannkraftverket ble satt i drift i 2012, etter en 14 måneders byggeperiode og en samlet investering på 3,5 millioner euro. Bentsjord-anlegget benytter et oppsamlingsområde på 6,4 Km², med et vannfall på 410 m. Dette gir en installert kapasitet på 2,5 MW med en årlig produksjon på 6,8 GWh.

Denne generatoren håndterer en fallhøyde på 419 meter og en vannstrøm på 0,727 m3 / s