Kaldåna

Kaldåna

Kaldåna kraftverk

Kaldåna
Kaldåna
Kaldåna
2500
Installert (kW)
8400
Årlig produksjon (MWh)
2100
UK husholdninger
Turbin-typeype: Pelton
I drift siden 2014
Egenutviklet

Kaldåna vannkraftverk ligger nord for Stavanger. Den har en installert kapasitet på 2,5 MW, med en forventet årlig produksjon på 8 GWh. Byggingen startet i slutten av 2013, et prosjekt til 3,9 millioner euro. Kraftverket stod ferdig i 2014

En meget pålitelig generator, som her håndterer et vannfall på 325 m, med en gjennomstrømmingskapasitet på 0,56 m3/s.