Vi overtar Boen Foss

På vegne av SV Vattenkraft, overtar Bekk og Strøm Boen Foss i Kristiansand.