B Capital Partners kjøper 36% av aksjene

B Capital Partners kjøper 36% av aksjene i B&S

B Capital Partners kjøper 36% av aksjene i B&

Den Zürichbaserte infrastrukturspesialisten B Capital Partners AG kjøper 36 prosent av Bekk og Strøm AS (BoS) via sitt Luxemburg BC-ETIF TOR-fond. Dette fondet investerer utelukkende i bærekraftig infrastruktur i energisektoren.

BoS eier og driver 22 småkraftverk i Norge med en samlet produksjon på 155 GWh, i tillegg til en portefølje med mange spennende utviklingsprosjekter.

enso hydro GmbH er fortsatt majoritetsaksjonær i BoS. enso hydro er et investeringsselskap eid av østerrikske investorer og det tyske vannkraftinvesteringsfondet DWS Access Wasserkraft Beta KG, som igjen er majoritetsaksjonær i til sammen 26 vannkraftverk i Norge, Østerrike, Albania og Tyrkia

Les pressemeldingen her.